fbpx Skip to content

Preventie training voor bedrijven

Bedrijfstraining voor Brandveiligheid op Maat

Welkom bij Brandpreventie Techniek, dé partner voor bedrijven die streven naar een veilige werkomgeving. Onze uitgebreide training in brandpreventie biedt uw medewerkers de kennis en vaardigheden die essentieel zijn om adequaat te handelen in geval van brand. Ontdek hoe wij uw team kunnen voorbereiden op noodsituaties en de brandveiligheid binnen uw organisatie kunnen optimaliseren.

 Onze Brandpreventietraining in een Notendop:

 Theorie en Bewustwording:
Onze training begint met een theoretische uitleg over diverse soorten branden. Door inzicht te bieden in de oorzaken van brand, streven we ernaar om bewustwording te creëren bij uw medewerkers. Het herkennen van potentiële risico’s is de eerste stap naar effectieve brandpreventie. Wij werken graag op de locatie van onze opdrachtgever, zodat we een realistisch scenario kunnen aanbieden. Deze contextspecifieke aanpak zorgt ervoor dat uw medewerkers direct kunnen toepassen wat ze hebben geleerd in hun eigen werkomgeving.

 Praktijkgerichte Ontruimingsoefening:
In geval van een noodsituatie is een snelle en georganiseerde ontruiming van essentieel belang. Onze training omvat praktijklessen waarin deelnemers leren hoe ze op een efficiënte en veilige manier een gebouw kunnen ontruimen tijdens een brand. Door middel van simulaties en realistische oefeningen kunnen zij zelfverzekerd en doeltreffend handelen in noodsituaties. Daarnaast besteden we aandacht aan het opstellen van een ontruimingsplan en het aanwijzen van verantwoordelijkheden binnen het team.

 Brandbestrijding met Diverse Blusmiddelen:
Een belangrijk aspect van onze training is de praktijkles over brandbestrijding met verschillende blusmiddelen. Deelnemers krijgen hands-on ervaring met diverse blusapparatuur, waardoor ze leren hoe ze op een effectieve manier brand kunnen bestrijden. Van poederblussers en CO2-blussers tot schuimblussers, wij zorgen ervoor dat uw team vertrouwd raakt met de juiste methoden en technieken. Deze praktijkervaring is cruciaal voor een snelle en adequate reactie bij brandincidenten.

 Details van de Training:

 2,5 Uur Training – Uitgebreid:
– Duur van de les: 2,5 uur, waarin deelnemers intensief worden betrokken bij zowel theoretische als praktijkgerichte aspecten van brandpreventie.
– Maximale groepsgrootte: Onze trainingen worden gehouden in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers, waardoor persoonlijke aandacht en interactie worden gegarandeerd.
– Kosten: Voor slechts €795,00 exclusief btw, bieden wij niet alleen hoogwaardige training maar ook alle benodigde trainingsmaterialen.

1 Uur Training – Basis:
– Duur van de les: 1 uur, waarin deelnemers de basisprincipes van brandpreventie en -bestrijding leren.
– Maximale groepsgrootte: Kleine groepen van maximaal 8 deelnemers om persoonlijke aandacht en interactie te waarborgen.
– Kosten: Voor slechts €450,00 exclusief btw, bieden wij een beknopte maar effectieve training inclusief alle benodigde materialen.

Investering in Veiligheid:
Investeer vandaag in de veiligheid van uw bedrijf met de brandpreventietraining van Brandpreventie Techniek. Onze trainingen zijn ontworpen om uw medewerkers de kennis en het vertrouwen te geven die nodig zijn om proactief brandrisico’s te beheren en te reageren op noodsituaties. Neem contact met ons op om uw trainingssessie te plannen en uw team voor te bereiden op een veilige en efficiënte werkomgeving.