fbpx Skip to content

Brandklassen

Brandklassen en bijbehorende blusmiddelen:

 1. Klasse A:
  – Beschrijving: Vaste stoffen zoals hout, papier, textiel.
  – Blusmiddel: Water, schuim, poeder.
 2. Klasse B:
  – Beschrijving: Vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen zoals olie, benzine, vetten.
  – Blusmiddel: Schuim, poeder, CO2.
 3. Klasse C:
  – Beschrijving: Gassen zoals butaan, propaan, aardgas.
  – Blusmiddel: CO2, poeder.
 4. Klasse D:
  – Beschrijving: Brandbare metalen zoals magnesium, aluminium, natrium, kalium.
  – Blusmiddel: Speciale poeders.
 5. Klasse E:
  – Beschrijving: Elektrische branden (eigenlijk klasse A/B brand).
  – Blusmiddel: CO2, poeder.
 6. Klasse F:
  – Beschrijving: Zeer hete oliĆ«n en vetten zoals frituurvet.
  – Blusmiddel: Speciale vetblussers.

Deze indeling in brandklassen is essentieel voor het effectief bestrijden van branden met behulp van brandblussers. Op een brandblusapparaat wordt de brandklasse weergegeven met behulp van een pictogram, waardoor gebruikers snel kunnen identificeren welk blusmiddel geschikt is voor de specifieke brand.

Onze ervaren keurmeesters voeren ter plaatse grondige inventarisaties uit op het gebied van brandpreventie en bieden vrijblijvend advies. We begeleiden onze klanten bij het plaatsen van brandblussers en adviseren over het benodigde aantal blusmiddelen in een ruimte. Met onze expertise helpen we uw locatie optimaal te beveiligen tegen brandgevaar.