fbpx Skip to content

Wettelijke verplichtingen blusmiddelen

Verplichting voor brandblussers en brandbeveiliging

De algemene voorschriften voor brandveiligheid en draagbare en verrijdbare blustoestellen zijn vastgelegd in de NEN 4001. Hieronder vindt u een overzicht van de vereisten en aanbevelingen met betrekking tot brandblussers en brandbeveiliging. 

Verplichting voor brandblussers:

– In woningen: Brandblussers zijn niet wettelijk verplicht, maar het wordt sterk aangeraden om een klein blusapparaat in huis te hebben voor noodgevallen.
– In openbare gebouwen en ruimtes: Brandblussers zijn verplicht in alle openbare gebouwen en ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals winkels, horecagelegenheden, musea, hotels, kantoren, kapperszaken, bedrijfsruimten, productiefaciliteiten, appartementsgebouwen (inclusief studentenhuizen), enzovoort. 
 
Hoeveelheid brandblussers:– Het aantal benodigde brandblussers hangt af van verschillende factoren, waaronder het brandrisico en de oppervlakte van het gebouw.- Als basisbeveiliging tegen brand worden verschillende blusmiddelen aanbevolen, waaronder schuim- en poederblussers en brandslanghaspels.- De maximale loopafstand tussen brandblusmiddelen wordt vastgesteld op 20 meter, maar afwijkende projecties zijn mogelijk op basis van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 
 
Aard van brandgevaar:

– Het brandrisico wordt bepaald op basis van de overheersende brandklasse (A, B, of combinaties daarvan) en de aard van de activiteiten in een bepaalde zone.- Activiteiten worden ingedeeld in categorieën met laag (L), matig (M), en hoog (H) brandgevaar, afhankelijk van de kans op ontsteking en de snelheid waarmee brand kan ontwikkelen. 
 
Bepaling van het aantal blustoestellen:

– Voor elke basiszone wordt het aantal vereiste bluseenheden bepaald door de oppervlakte van de zone te delen door de beschermingseenheid, afgerond naar het bovenste halve bluseenheid.

De maximale loopafstand tussen brandblusmiddelen wordt vastgesteld op 15 meter en in sommige situaties 20 meter. Er kunnen afwijkende projecties worden gemaakt op basis van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), rekening houdend met specifieke situaties zoals in de horeca, ruimtes met publiek, trappenhuizen, afgesloten ruimtes, nooduitgangen en andere gebieden met een verhoogd risico op brand.

Wettelijke voorschriften

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften is het voor bedrijven verplicht om hun brandblussers periodiek te laten keuren. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

– Frequentie van keuring: Doorgaans is jaarlijkse keuring vereist, maar dit kan variëren afhankelijk van het risico op brand in een specifieke branche of bedrijf.

– Controle-instanties: Naast de brandweer kunnen ook verzekeraars en gemeenten controleren of de keuring volgens de voorschriften heeft plaatsgevonden.

– Belang van keuring: Ongeveer 20% van de brandblussers wordt afgekeurd tijdens de keuring, wat het belang van regelmatige inspecties benadrukt.Het is van vitaal belang om de wetgeving na te leven en regelmatige keuringen uit te voeren om de effectiviteit van brandblussers te waarborgen en de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen. Voor meer informatie of een gedetailleerde evaluatie van uw brandveiligheidsbehoeften kunt u contact met ons opnemen.

Voor een nauwkeurige en op maat gemaakte offerte op basis van jouw specifieke behoeften en het aantal brandblussers dat je wilt laten keuren, nodigen we je uit om contact op te nemen met Brandpreventietechniek. We staan voor je klaar om je te voorzien van gedetailleerde informatie en een exacte prijsopgave.