fbpx Skip to content

Retourformulier

Beste partner/relatie,

Dit document heeft als doel de controleprocedures en voorwaarden met betrekking tot retourzendingen te beschrijven en om te bepalen of een rookmelder al dan niet onder de garantie valt vanwege een defect.

Brand Preventie Techniek volgt de garantievoorwaarden zoals vastgesteld door de fabrikant. Voor de garantievoorwaarden van FireAngel kunt u hier klikken: FireAngel Garantievoorwaarden

Bovendien zijn de leveringsvoorwaarden van Brand Preventie Techniek van toepassing op uw zending. Zij zullen te allen tijde beoordelen of een rookmelder als defect onder de garantievoorwaarden valt.

Stappen voor garantiebeoordeling:

  1. Is het product geleverd door Brand Preventie Techniek? (Gelieve een kopie van de factuur bij te voegen)
  2. Valideren of het product binnen de garantieperiode valt.
  3. Beoordelen of het product verkleurd, vervuild of beschadigd is.

Indien het antwoord op de bovenstaande vragen 1 en 2 ‘JA’ is en op vraag 3 ‘NEE’, dan kan het als een mogelijk garantiegeval worden beschouwd. In alle andere gevallen zijn de volgende aspecten van belang:

Controlepunten:

  1. Zijn de rookmelders geleverd door Brand Preventie Techniek? Ja/Nee
  2. Is de rookmelder op de juiste wijze geïnstalleerd en in gebruik genomen? Ja/Nee
  3. Is de rookmelder correct gekoppeld en ontkoppeld (uitgeleerd)? Ja/Nee
  4. Is het apparaat regelmatig onderhouden en getest? Ja/Nee
  5. Is het apparaat correct behandeld tijdens het gebruik? Ja/Nee
  6. Is de rookmelder zonder defecten verwijderd? Ja/Nee
  7. Is de rookmelder nog steeds defect na een reset? Ja/Nee

Controleprocedure:

Er wordt een visuele inspectie uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar de algehele staat van de behuizing, het interieur en de componenten om schade, slijtage en vervuiling te beoordelen. Daarnaast wordt een elektronische controle uitgevoerd om de volgende onderdelen te controleren:

– De staat van de rookkamer van de rookmelder.

– Het gebruik-, alarm- en onderhoudslogboek van de rookmelder.

– Of de rookmelder correct gekoppeld en uitgeleerd is.

– De status en werking van de batterij.

– De werking van verschillende componenten.

Is het een garantiegeval? Ja/Nee

Niet-onder garantie vallende zaken omvatten:

– Oneigenlijk gebruik en misbruik van de rookmelder dat leidt tot één of meer defecten.

– Onjuiste configuratie of instelling van rookmelders.

– Onjuiste configuratie of instelling van rookmelders voor gebruik in een netwerk van twee of meer melders.

– Belemmering of afsluiting van de luchttoevoer naar de rookmelder door vaste stoffen, gassen of vloeistoffen.

– Enige beschadiging die de werking van de rookmelder beïnvloedt of tot een volledig defect leidt.

Kosten:

Voor alle geretourneerde rookmelders waaruit blijkt na controle en analyse dat deze NIET onder de garantievoorwaarden vallen, gelden de volgende kosten:

– Controlekosten: €7,50 per gecontroleerde melder (voor grotere hoeveelheden kan een aangepast tarief worden voorgesteld uit coulance).

– Kosten voor afvoer: €5 per melder.

– Kosten voor retourzending: €4,50 per melder, of afhankelijk van het aantal, volume en verhouding van defecte en retourzendingen zonder defect.

Online retourformulier

Hier kunt u het product retour aanmelden

Klantgegevens


Bestelinformatie


Artikelen die geretourneerd worden


Retour

Opmerkingen of suggesties: